Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Máy chủ mới: Open 2/8 - Auto Reset trong game

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.