1. Reset Max auto in game
2. Reset 1 lần trên web phần Reset / Reset vip
3. Bạn sử dụng Reset đua top để được thêm điểm ủy thác / Hoặc tham gia ủy thác Online
4. Sử dụng Reset ủy thác
=> Nếu bạn tham gia vào quá trình Đua top 7 ngày và Đua top danh vọng thì bạn nên sử dụng Reset đua top trên web
- Sử reset đua top hoặc Reset vip để lấy lại toàn bộ point bị mất

Vậy chốt 1 ngày bạn được số lần Reset : 10 lần in game + 1 lần web + số lần Rs ủy thác

View more latest threads same category: